Veiligheid

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Je kunt met vragen of problemen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Singelkerk: vertrouwenspersoon@singelkerk.org. Daarnaast kun je terecht bij het Het Meldpunt. Bij het meldpunt kan je als je dat liever wilt ook anoniem je verhaal kwijt.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SSMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen.

De Singelkerk hanteerd een gedragscode voor kerkelijk werkers (ambtsdragers, betaalde werkers en vrijwilligers), naar model van de SSMKR. Deze gedragscode is ondertekend door kerkelijk werkers in de Singelkerk, en is te vinden op de volgende link.