Pastoraat

De zorg voor elkaar bestaat uit pastoraat en diaconaat, georganiseerd per wijk.

Gemeentebreed pastoraat

Pastoraat betekent aandacht voor elkaars geloofsleven. Het pastoraat krijgt vorm door middel van:

  • bezoekwerk door predikant, ouderlingen en pastorale bezoekers
  • voorbede tijdens de kerkdiensten
  • bijbelkringen
  • gebedsgroepjes

Wijken

Voor het bezoekwerk is de gemeente verdeeld in vier wijken, genoemd naar de vier windstreken. De (pastorale) huisbezoeken worden afgelegd door ouderlingen en pastoraal bezoekers. De diaconale en sociale bezoeken worden afgelegd door diakenen en diaconaal bezoekers.