Diaconaat

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

De diaconie zet zich in voor iedereen die hulp nodig heeft, zowel binnen als buiten de gemeente. We nodigen daartoe iedereen uit om contact met ons op te nemen.

In de gemeente

De onderlinge band van de gemeenteleden is een belangrijk onderdeel van de diaconale taak. Daarom ondersteunt de diaconie het werk van de diaconale bezoekers. Door actief te zijn in de gemeente, zijn we gemakkelijk bereikbaar voor wie hulp nodig heeft en houden we onze ogen open voor de nood van anderen.

Adoptie

Via de Stichting Red een Kind heeft de diaconie een aantal kinderen uit India en Kenia financieel geadopteerd. Briefschrijvers schrijven deze kinderen regelmatig en delen zo in het leven van de kinderen. Op jaarbasis is er €4.800 nodig, dat voor driekwart opgebracht wordt door donateurs. Vind je het leuk om contact te onderhouden met een van deze kinderen of zou je ons financieel willen ondersteunen in dit werk? Meld je dan aan via diaconie@singelkerk.org!

Verjaardagsfonds - Stichting Present

Bij de verjaardag krijgt elk gemeentelid een kaartje met een envelop. De gedachte hierachter is dat iemand die iets te vieren heeft, dit ook in dankbaarheid met anderen wil delen. De envelop kan met inhoud in de collectezak worden gedeponeerd. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Present. Deze stichting wil klaar staan voor iedereen die hulp behoeft in de stad Utrecht door christelijke hulpbieders in contact te brengen met hulpvragers. Zie voor meer informatie www.stichtingpresent.nl.

Samenwerkingsverbanden

De diaconie participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Op die manier kunnen tijd en geld optimaal worden besteed.

  • Stichting de Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden en sinds 1999 ook met hulp aan mensen die worstelen met psycho-sociale problemen. De Hoop wordt periodiek met een collecte ondersteund.
  • Onze kerk steunt het werk van Stichting Timon al vele jaren, met een periodieke collecte. Timon is een instelling voor jeugd- en jongvolwassenenzorg. Het hulpaanbod is voor iedereen, ongeacht de eigen levensovertuiging.
  • Stichting HiP brengt hulpgevers en hulpvragers met elkaar in contact.