Bijbelkringen

De bijbelkringen nemen een belangrijke plaats in in het gemeentelijk leven van de Singelkerk. De wens van de kerkenraad is dat elk lid van de gemeente meedoet aan een bijbelkring. Juist omdat we een ‘streekgemeente’ zijn en elkaar soms alleen op zondag ontmoeten. Maar bovenal omdat op de kringen de onderlinge liefde en betrokkenheid kan groeien en we daardoor als gehele gemeente kunnen groeien in geloof en liefde.

Kring als kleine gemeenschap

Samen gemeente zijn wordt in het bijzonder gevierd en beleefd op een kring. Een kring vormt namelijk een kleine gemeenschap van mensen die samenkomen rondom het woord van God. Op een kring vindt een ontmoeting plaats tussen gemeenteleden, waarin zorgen en vreugde met elkaar worden gedeeld en we voor elkaar en de gemeente bidden. Kringleden geven aan op een kring te zitten om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren in het geloof, om met elkaar en voor elkaar te bidden en om gezellig samen te zijn. Soms wordt door een kring een gemeenteactiviteit georganiseerd.

Hoe zit een kringavond eruit?

De kringavonden van de verschillende kringen hebben ongeveer dezelfde indeling. Een kringavond begint met een maaltijd of een kopje koffie of thee. Daarna wordt er gebeden, gezongen en bijbelstudie gedaan. Welk thema of bijbelgedeelte wordt besproken, bepalen de leden zelf. Veelal bereiden kringleden afwisselend de avond voor, aan de hand van een boek of bijbelstudievragen. Tot slot wordt een (kring)gebed uitgesproken, waarin ruimte is om te bidden of te danken voor persoonlijke en gemeentezaken. Meestal wordt de avond afgesloten door nog samen wat te drinken.

Hoe sluit ik me aan bij een kring?

Op dit moment zjin er vijf kringen. De kringen zijn open en de geplande kringavonden worden vermeld op het mededelingenblad. Eenieder is welkom om voor één of meer avonden mee te draaien op een kring.

Organisatie

Voor informatie over bijbelkringen, neem contact op met Bianca van Veen, scriba@singelkerk.org.