Over Singelkerk

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus die God wil eren en dienen, waarvan de leden naar elkaar en de ander omzien en die Utrechters wil bereiken met het evangelie, binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

…GOD EREN EN DIENEN…

Onze gemeente vindt het belangrijk dat het eren en dienen van God centraal staat in ons leven. Daaraan proberen we invulling te geven ons doen en laten. Daarnaast komen wij op zondag als gemeente twee keer samen in een eredienst om God te loven, te bidden en over Hem te leren. Naast deze erediensten vinden we het ook belangrijk om in kleinere kring God en elkaar te ontmoeten op bijbelkringen, die regelmatig samenkomen.

…NAAR ELKAAR EN DE ANDER OMZIEN…

Als gemeente willen wij ook een christelijke gemeenschap met elkaar vormen, waarbij we naar voorbeeld van de Heer Jezus, naar elkaar willen omzien. Daarvoor hebben we de eerder genoemde bijbelkringen, maar ook het bezoekwerk van ouderlingen, diakenen, pastorale bezoekers en diaconale bezoekers. Ook zijn wij betrokken bij en ondersteunen diverse diaconale projecten in binnen- en buitenland.

…UTRECHTERS WILLEN BEREIKEN…

Op missionair gebied zijn wij actief door als kerk open te staan voor de mensen in de buurt waar onze kerk staat. Ook schenken wij speciale aandacht aan diaconaal-missionaire projecten van gemeenteleden.

…BINNEN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN…

Als kerk zijn wij onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Nederland. Zonder daarin volledig te willen zijn, noemen wij enkele kenmerken:

  • trouw aan de bijbel en belijdenis;
  • nadruk op de bijbelgetrouwe prediking;
  • veel aandacht voor evangelisatie.
Predikant Mark Bergsma

Nieuwsgierig geworden?

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Ds. Mark Bergsma.