Avondmaalsvieringen en doopdiensten

Avondmaalsvieringen

Eenmaal per maand (afwisselend in de morgendienst of in de middagdienst) wordt in een kerkdienst het Heilig Avondmaal gevierd. Bij avondmaalsdiensten worden onderdelen aan de eerder genoemde liturgie toegevoegd. Ook zij die (in hun eigen gemeente) toegang tot het avondmaal hebben gekregen worden van harte uitgenodigd om aan de viering deel te nemen.

Het Heilig Avondmaal is een belangrijke gebeurtenis. Het is een symbolische maaltijd met een stukje brood en een slokje wijn. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld op de avond voor zijn lijden en sterven. Hij kwam op aarde, heeft geleden, is gestorven, om voor ons vergeving te krijgen voor onze schuld. Het brood bij het avondmaal wijst naar Zijn lichaam, de wijn wijst naar Zijn bloed.

Tijdens de viering van het avondmaal zitten we als gemeenteleden met elkaar rondom een gedekte tafel voorin de kerk. We delen en eten het brood en drinken van de wijn. Zo denken we samen aan onze Heer, aan alles wat Hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet. En met elkaar kunnen we in het avondmaal ons geloof vormgeven en dankbaar vieren dat Hij ons werkelijk voor altijd heeft bevrijd.

Doopdiensten

Een doopdienst is een bijzondere gebeurtenis in de kerk die God heeft gegeven om zijn liefde en zorg uit te beelden. Bij de doop wordt water gesprenkeld of gegoten over het hoofd van de dopeling. Dit water is een teken van reiniging.

Het water wijst ook naar het bloed van de Heer Jezus en maakt duidelijk dat alleen bij Hem reiniging, vergeving van schuld, te vinden is. Gedoopt worden betekent dat God vergeving en trouw belooft aan degene die gedoopt wordt. God geeft de belofte van vergeving en trouw aan de gelovigen en hun kinderen. Daarom worden bij ons de kinderen gedoopt als ze nog klein zijn.

Ook volwassenen kunnen worden gedoopt. Iemand die als kind niet is gedoopt is en tot geloof komt, wordt na het afleggen van belijdenis van het geloof gedoopt.

Predikant Mark Bergsma

Nieuwsgierig geworden?

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Ds. Mark Bergsma.