Uitleg over de kerkdienst

Gewoonlijk worden de kerkdiensten op zondag gehouden om 10.00 en 17.00 uur. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit diverse andere bundels. Alle liedteksten worden met een beamer geprojecteerd.

Een kerkdienst bestaat doorgaans uit de volgende elementen (‘orde van de dienst’ of ‘liturgie’):

 • welkom en mededelingen
 • gemeentezang
 • stil gebed
 • votum en groet
 • lezen van de Tien Geboden (alleen ‘s morgens)
 • schuldbelijdenis (alleen ‘s morgens)
 • gebed
 • lezen van een gedeelte uit de Bijbel
 • preek
 • dankgebed en voorbede
 • collectes
 • geloofsbelijdenis (alleen ‘s middags)
 • zegen

Welkom en mededelingen

Een ouderling of diaken heet iedereen welkom en stelt de predikant voor. Hierna geeft hij de predikant een hand. Dit symboliseert de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de dienst van de kerkenraad aan de predikant.

Stil gebed

Persoonlijk gebed in stilte, als moment van voorbereiding.

Votum en groet

Aan het begin van de kerkdienst spreekt de predikant namens de gemeente een korte belijdenis uit: ‘Onze hulp is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft’ of ‘Wij zijn bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Dit wordt het ‘votum’ genoemd. Aansluitend spreekt de predikant een bijbelse ‘groet’ uit. De groet begint met: ‘Genade zij u en vrede’ en wordt vervolgd met een kort bijbelcitaat (meerdere mogelijkheden).

Lezen van de Tien Geboden

In de morgendienst leest de predikant de wet voor, meestal de Tien Geboden. De wet herinnert ons aan Gods wil en aan onze schuld. In het lied en soms ook in het gebed na de lezing van de wet vragen wij God om onze schuld te vergeven.

Preek

Dit is een uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De preek maakt duidelijk wat God in het bijbelgedeelte tot ons wil zeggen.

Dankgebed en voorbede

In het gebed na de preek danken we God voor al het goede dat er is, zowel in de gemeente als daarbuiten. In dit gebed wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan, waarbij we bidden om Gods zorg voor de samenleving, voor kerken, voor mensen in onze eigen gemeente met hun vreugde en verdriet, of voor andere mensen en zaken waarvoor aandacht nodig is.

Collectes

Iedere zondag zijn er twee collectes. De eerste collecte is vaak bestemd voor hulp aan anderen en heeft dan een diaconaal karakter. De tweede collecte is voor onze eigen kerk.

Geloofsbelijdenis

Met de geloofsbelijdenis (in de middagdienst) vertellen we wat wij geloven. We doen dit met woorden die al eeuwenlang door de kerken worden gebruikt.

Zegen

Aan het eind van de kerkdienst geeft de predikant namens God aan de gemeente een zegen mee. De tekst van de zegen is terug te vinden in de Bijbel, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn.

Predikant Mark Bergsma

Nieuwsgierig geworden?

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Ds. Mark Bergsma.