Welcome to our church service! English-speaking guests are welcome, we have live translation during our morning service.

Live dienst meeluisteren

Op deze pagina kunt u meeluisteren met de kerkdiensten van de Singelkerk. Zie de diensten pagina voor een overzicht van komende kerkdiensten.

Collecten

De collecten van deze week zijn voor Dorcas (diaconie) en Kerkelijke kassen en kerk. Je kan op de volgende manieren doneren:

  • Eerste collecte: maak het bedrag over op NL54INGB0000333407 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
  • Tweede collecte: maak het bedrag over op NL57INGB0000246344 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
  • Per app: open de Chrch app en kies bij tabblad Geven het bedrag per doel