Met ingang van 26 september 2021 zijn de kerkdiensten weer vrij toegankelijk voor alle gemeenteleden. Mocht u als gast een dienst willen bijwonen, meldt u dan eerst aan. Op de Singelkerk website en via Kerkdienstgemist kan de dienst ook live worden bekeken.

Live dienst meeluisteren

Op deze pagina kunt u meeluisteren met de kerkdiensten van de Singelkerk. Zie de diensten pagina voor een overzicht van komende kerkdiensten.

Collecten

De collecten van deze week zijn voor Diaconaat / Michazondag (diaconie) en Kerkelijke kassen en kerk. Je kan op de volgende manieren doneren:

  • Gebruik de volgende betaallinks:
  • Per bankoverschrijving met omschrijving “collecte 17 oktober”:
    • Eerste collecte: maak het bedrag over op NL54INGB0000333407 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
    • Tweede collecte: maak het bedrag over op NL57INGB0000246344 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
  • Per app: open de Chrch app en ga naar tabblad Geven, kies daarna het bedrag per doel