Welcome to our church service! In need of interpretation from Dutch to English? Please fill out the registration form.

Live dienst meeluisteren

Op deze pagina kunt u meeluisteren met de kerkdiensten van de Singelkerk. Zie de diensten pagina voor een overzicht van komende kerkdiensten.

Collecten De collecten van deze week zijn voor Dorcas (diaconie) en

Emeritikas. Je kan op de volgende manieren doneren:

  • Eerste collecte: maak het bedrag over op NL54INGB0000333407 t.n.v. Diaconie Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
  • Tweede collecte: maak het bedrag over op NL57INGB0000246344 t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
  • Per app: open de Chrch app en kies bij tabblad Geven het bedrag per doel