Bijzondere diensten

De Singelkerk heeft de volgende bijzondere diensten:

Kinderdiensten

Een aantal keren per jaar is er een ochtenddienst waarin speciale aandacht is voor de kinderen. De dominee vertelt een eenvoudig verhaal en er worden veel kinderliedjes gezongen.

Muzikale diensten

Een of twee keer per jaar is er een bijzondere diensten waaraan een koor haar medewerking verleent. De aankondiging van deze bijzondere diensten staat op de activiteitenpagina.

Zendingsdienst

Een maal per jaar is er een dienst speciaal gericht op de zending van onze kerken. Deze dienst staat meestal onder leiding van een zendingspredikant.

Muziek in de diensten

Ongeveer eens per maand en tijdens bijzondere diensten worden meerdere instrumenten ingezet om de samenzang te begeleiden. Het muziekteam speelt in wisselende samenstelling. Naast psalmen en gezangen spelen en zingen we o.a. Opwekkingsliederen en Taizé liederen.

Predikant Mark Bergsma

Nieuwsgierig geworden?

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Ds. Mark Bergsma.