Gemeenteproject 40 dagen hier en nu

40 dagen header

Op 17 februari start de 40-dagentijd. Hoe kunnen we als gemeente, in deze coronatijd, samen toeleven naar Pasen in de 40-dagentijd? Dat doen we via het gemeenteproject 40 dagen hier en nu.

In dit project staat centraal de weg van liefde die Jezus voor ons is gegaan. Een weg die Hem Zijn leven kostte. In de weg die Hij ons voorging, mogen wij Hem volgen. Maar hoe doe je dat in het leven hier en nu?

Bijbelleesrooster

Download het bijbelleesrooster voor 29 maart tm 4 april. (pdf)

Download het bijbelleesrooster voor 22 maart tm 27 maart. (pdf)

Download het bijbelleesrooster voor 8 maart tm 20 maart. (pdf)

Download het bijbelleesrooster voor 17 februari tm 6 maart. (pdf)

Meditatie

lezen: download de meditatieteksten voor 29 maart tm 4 april. (pdf)

lezen: download de meditatieteksten voor 22 maart tm 27 maart. (pdf)

lezen: download de meditatieteksten voor 8 maart tm 20 maart. (pdf)

lezen: download de meditatieteksten voor 17 februari tm 6 maart. (pdf)

beluisteren: zie hieronder of in de Chrch app (kanaal “40 dagen”):

Online kring

Het is ons verlangen dat we met alle gemeenteleden hiermee aan de slag gaan, zodat we samen de 40-dagentijd beleven en samen mogen groeien in het volgen van Jezus.

Samen erover doorpraten kan ook, tijdens een online kring (tweewekelijks).

Aanmelden via: scriba@singelkerk.org

Gebed

Bij het project is ook de mogelijkheid om met elkaar of voor elkaar te bidden. Hoe?

Je wordt ingedeeld in een groepje van circa vijf mensen en je bidt zelf elke week een keer:

  1. voor persoonlijke gebedspunten - iets waarvoor jij graag gebeden wil hebben en voor de gebedspunten van de vier anderen;
  2. voor de gebedspunten die horen bij het thema van de week. Deze gebedspunten krijg je aangeleverd op zondag of maandag.

Aanmelden via predikant@singelkerk.org

Meer weten over het gemeenteproject 40 dagen hier en nu?

www.40dagenhierennu.nl

Levenslessen

Voor meer informatie over deze levenslessen, zie: 8 levenslessen