WOENSDAG 4 APRIL 2012 PAASBIJEENKOMST

* Deze uitnodiging is bedoeld voor IEDEREEN die dit leest of hoort.
* Vanaf 16.00 uur welkom voor koffie of thee.
* Van 16.30 tot circa 17.30 uur een paasdeclamatorium in twee delen:
- "Leer mij o Heer, uw lijden recht
betrachten".
- "U zij de glorie".
* Muzikale medewerking door Krijn van Veen (piano).
* Ná een pauze tot besluit een gezamenlijke broodmaaltijd.
* Einde circa 19.00 uur.
* Kostenbijdrage € 8,50 p.p. op bankrekening 75.42.32.573 t.n.v. J.M. Borman-Raatgever te Utrecht.
* Tijdens de bijeenkomst een collecte voor het missionaire en diaconale werk van Jan en José van Eeken in Thailand, uitgaande van de Overseas Missionary Fellowship (OMF).
* Locatie grote zaal bij de Singelkerk, Wittevrouwensingel 28 (ingang via de steeg tussen de huisnummers 27 en 29).
* I.v.m. de voorbereidingen graag uw/jouw aanmelding uiterlijk woensdag 28 maart 2012 bij Atje Hoekstra (030-6931763) of Truus Witzier (030-2746932).